Đề: Kể lại một giấc mơ đẹp của em

Đề: Kể lại một giấc mơ đẹp của em
Đêm hôm qua em nằm ngủ mơ thấy nhà em có một ngôi nhà ba tầng. Em rất thích chạy lên chạy xuống trên cầu thang. Một lần do không cẩn thận em bị rơi từ trên tầng hai xuống và em bị khâu ba mũi.

 • len

  trớt và dở quá

  • adfgja

   dở quá

   lnms