Dấu hiệu thứ nhất

Dấu hiệu thứ nhất của hạnh phúc gia đình là tình yêu gia đình.

Xem Thêm Tác Giả Montlosier

Danh Ngôn Cùng Tác Giả