Đau buồn

Đau buồn đè nén không thể tiết ra giống như bếp lò bị tắc, có thể thiêu một trái tim thành tro bụi.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare