Đập búa trên sắt nguội

Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi.

Xem Thêm Tác Giả Horaceman