Đạo xử thế

Dở nhất trong cái đạo xử thế là không thấy cái lỗi của mình.

Xem Thêm Tác Giả Khổng Tử