Đạo đức và tài nghệ

Đạo đức và tài nghệ có thể làm cho một người bình thường trở thành bất hủ.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare

  • mickey

    rất hay thật là tuyệt khi đọc câu nói này