Đạo đức là bông hoa

Đạo đức là bông hoa của chân lý.

Xem Thêm Tác Giả Hugo (Pháp)