Dao bén nhất

Dao bén nhất bị dùng nhiều quá cũng mất đi sắc nhọn.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare