Danh vọng

Danh vọng

Danh vọng chỉ là hơi thở của con người, và nó thường độc hại.

Xem Thêm Tác Giả Jean Jacques Rousseau