Danh vọng chỉ là hơi thở

Fame is but the breath of people, and that often unwholesome.

Danh vọng chỉ là hơi thở của con người, và nó thường độc hại.

Xem Thêm Tác Giả Jean Jacques Rousseau