Đánh vợ

Ai đánh vợ thì giống như đâm vào bao bột – hạt tốt thì bay đi còn hạt tồi thì đọng lại.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Pháp