Danh tiếng là gì?

Danh tiếng là gì? Lợi thế vì được biết tới bởi những người mà bạn chẳng biết gì nhiều, và bởi những người mà bạn chẳng quan tâm gì mấy.

Xem Thêm Tác Giả Lord Byron

  • Nguyễn Mỹ Ngọc

    hay

  • ljk

    hay đó

  • dung

    Rất tuyệt