Danh nhân đang sống

Khi danh nhân đang sống mọi người đều ganh ghét họ; khi danh nhân chết đi, mọi người đều khen ngợi họ.

Xem Thêm Tác Giả Minamushi