Danh ngôn về hạnh phúc và đau khổ

Đóng góp bởi hoahongthuy

Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Hạnh phúc - Đau khổ trên kho tàng danh ngôn