Danh ngôn Tình bạn

Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời dành cho bạn bè cũng còn quá ngắn ngủi.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

I had three chairs in my house; one for solitude, two for friendship, three for society.
Tôi có ba chiếc ghế trong nhà mình; cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ ba cho xã hội.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love.
Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down.
Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Don't walk in front of me; I may not follow. Don't walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend.
Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words.
Bạn bè là người biết lời hát trong trái tim bạn và có thể hát lại nó cho bạn nghe dù bạn đã quên lời.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Friendship, like love, is destroyed by long absence, though it may be increased by short intermissions.
Tình bạn, cũng như tình yêu, bị sự thiếu vắng kéo dài phá hủy, dù nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những xa cách ngắn tạm thời.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Thậm chí khi miệng của bạn đã chảy máu cũng đừng nhổ ra trước mặt kẻ thù.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Đồ vật tốt nhất là đồ vật mới, người bạn tốt nhất là người bạn cũ.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Một kẻ thù không phải là ít, một trăm người bạn chưa phải là nhiều.

Page 1 of 2512345...1020...Last »