Danh ngôn Tình bạn

Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời dành cho bạn bè cũng còn quá ngắn ngủi.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

A man's friendships are one of the best measures of his worth.
Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

To help a friend in need is easy, but to give him your time is not always opportune.
Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

The most I can do for my friend is simply be his friend.
Điều nhiều nhất tôi có thể làm được cho bạn mình là đơn thuần làm một người bạn.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Fan the sinking flame of hilarity with the wing of friendship; and pass the rosy wine.
Hãy thổi bùng lên ngọn lửa vui tươi đang lịm tắt với đôi cánh của tình bằng hữu, và hãy chuyển cho nhau chén rượu lạc quan.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

At the shrine of friendship never say die, let the wine of friendship never run dry.
Ở ngôi đền Tình bạn, đừng bao giờ nói từ chết; hãy để ly rượu tình bạn không bao giờ cạn.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

One friend in a lifetime is much, two are many, three are hardly possible. Friendship needs a certain parallelism of life, a community of thought, a rivalry of aim.
Một người bạn trong cuộc đời là nhiều, hai là quá nhiều, ba là hầu như không thể được. Tình bạn cần sự tương đồng nhất định trong cuộc sống, điểm chung trong suy nghĩ và sự ganh đua trong mục đích.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Friends are born, not made.
Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

A friend in power is a friend lost.
Một người bạn quyền thế là một người bạn đã mất.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Friendship is a single soul dwelling in two bodies.
Tình bạn là một tâm hồn ngự trong hai thể xác.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

One of the surest evidences of friendship that one individual can display to another is telling him gently of a fault. If any other can excel it, it is listening to such a disclosure with gratitude, and amending the error.
Một trong những bằng chứng rõ nét nhất cho tình bạn mà một người có thể dành cho người khác là nhẹ nhàng nói với bạn mình khuyết điểm của anh ta. Nếu có thứ gì hơn thế thì đấy chính là lắng nghe với sự biết ơn và sửa chữa sai lầm đó.

Page 1 of 2712345...1020...Last »