Danh ngôn Tình bạn

Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời dành cho bạn bè cũng còn quá ngắn ngủi.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Business, you know, may bring you money, but friendship hardly ever does.
Kinh doanh, bạn biết đấy, có thể mang cho bạn tiền bạc, nhưng tình bạn thì hiếm khi nào.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

True friendship can afford true knowledge. It does not depend on darkness and ignorance.
Tình bạn thực sự có thể mang lại tri thức thực sự. Nó không phụ thuộc vào bóng tối hay sự ngu dốt.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

The language of friendship is not words but meanings.
Ngôn ngữ của tình bạn không phải là ngôn từ mà là ý nghĩa.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Nothing makes the earth seem so spacious as to have friends at a distance; they make the latitudes and longitudes.
Không gì làm trái đất bao la hơn là có bạn bè ở phương xa; chính họ tạo nên kinh độ và vĩ độ.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

A man's friendships are one of the best measures of his worth.
Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

To help a friend in need is easy, but to give him your time is not always opportune.
Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

The most I can do for my friend is simply be his friend.
Điều nhiều nhất tôi có thể làm được cho bạn mình là đơn thuần làm một người bạn.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Fan the sinking flame of hilarity with the wing of friendship; and pass the rosy wine.
Hãy thổi bùng lên ngọn lửa vui tươi đang lịm tắt với đôi cánh của tình bằng hữu, và hãy chuyển cho nhau chén rượu lạc quan.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

At the shrine of friendship never say die, let the wine of friendship never run dry.
Ở ngôi đền Tình bạn, đừng bao giờ nói từ chết; hãy để ly rượu tình bạn không bao giờ cạn.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

One friend in a lifetime is much, two are many, three are hardly possible. Friendship needs a certain parallelism of life, a community of thought, a rivalry of aim.
Một người bạn trong cuộc đời là nhiều, hai là quá nhiều, ba là hầu như không thể được. Tình bạn cần sự tương đồng nhất định trong cuộc sống, điểm chung trong suy nghĩ và sự ganh đua trong mục đích.

Page 1 of 2712345...1020...Last »