Danh ngôn Tiếng anh

Bạn là người yêu thích ngoại ngữ? Hãy đọc danh ngôn tiếng Anh. Thú vị lắm đấy.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

If happiness could be brought, few of us could pay the price.
Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

What good is money if it can't buy happiness?
Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc?

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

It's what's in yourself that makes you happy or unhappy.
Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

The strongest oak tree of the forest is not the one that is protected from the storm and hidden from the sun. It’s the one that stands in the open where it is compelled to struggle for its existence against the winds and rains and the scorching sun.
Cây sồi vững chãi nhất của khu rừng không phải là cây được bảo vệ khỏi cơn bão và giấu mình tránh ánh nắng mặt trời. Đó chính là cái cây mọc ở khu đất trống, ở đó nó buộc phải đấu tranh cho sự sinh tồn của mình chống chọi với gió mưa và mặt trời rát bỏng.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Challenges make you discover things about yourself that you never really knew. They’re what make the instrument stretch. What make you go beyond the norm.
Những thách thức khiến ta khám phá ra nhiều điều về bản thân mình mà ta chưa bao giờ thực sự biết tới. Chúng là những gì khiến dụng cụ căng ra - là những gì khiến ta vượt xa khỏi quy phạm.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Life’s challenges are not supposed to paralyze you, they’re supposed to help you discover who you are.
Những thử thách của cuộc đời không có ý làm tê liệt ta, chúng có ý giúp ta khám phá ra ta là ai.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

When I hear somebody sigh, “Life is hard”, I am always tempted to ask, “Compared to what?”
Khi tôi nghe ai đó thở dài: “Cuộc sống thật khắc nghiệt”, tôi luôn rất muốn hỏi: “So sánh với cái gì”

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

People are always blaming their circumstances for what they are. I don’t believe in circumstances. The people who get on in this world are the people who get up and look for the circumstances they want, and, if they can’t find them, make them.
Người ta thường than trách hoàn cảnh của họ đã khiến họ nên nông nỗi này. Tôi không tin vào hoàn cảnh. Những người thành công trên thế giời này là những người bước lên và tìm ra hoàn cảnh mà họ muốn, và nếu tìm không thấy thì họ sẽ tạo ra hoàn cảnh đó.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

It’s easier to go down a hill than up it but the view is much better at the top.
Đi xuống một ngọn đồi dễ hơn là leo lên, nhưng quang cảnh trên đỉnh đồi đẹp hơn nhiều.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

We are like tea bags; we don’t know our strength until we are in hot water.
Chúng ta giống như những túi trà; chúng ta không biết điểm mạnh của mình cho đến khi ngâm mình vào nước nóng.

Page 1 of 5412345...102030...Last »