Danh ngôn Tiếng anh

Bạn là người yêu thích ngoại ngữ? Hãy đọc danh ngôn tiếng Anh. Thú vị lắm đấy.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours.
Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.
Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.
Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

To have joy one must share it. Happiness was born a twin.
Để giữ được niềm vui bạn phải chia sẻ nó. Hạnh phúc chào đời đã là anh em sinh đôi.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

The greatest happiness of life it the conviction that we are loved - loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.
Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương - yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, like being enlivened with champagne.
Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

You never really know your friends from your enemies until the ice breaks.
Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Happiness in marriage is entirely a matter of chance.
Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

One half of the world cannot understand the pleasures of the other.
Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.
Hạnh phúc là khi điều bạn nghĩ, điều bạn nói và điều bạn làm hài hòa với nhau.

Page 1 of 4612345...102030...Last »