Danh ngôn Thầy cô

Những câu danh ngôn hay dành tặng thầy cô kính mến.

Đóng góp bởi hoahongthuy

Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ

Đóng góp bởi hoahongthuy

Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người .

Đóng góp bởi hoahongthuy

Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người .

Đóng góp bởi hoahongthuy

Con ơi ghi nhớ lời này Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

Đóng góp bởi hoahongthuy

Cơm cha áo mẹ chữ thầy Gắng công mà học có ngày thành danh.

Đóng góp bởi hoahongthuy

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.

Đóng góp bởi hoahongthuy

Học thầy không tầy học bạn.

Đóng góp bởi hoahongthuy

Không thầy đố mày làm nên.

Đóng góp bởi candylove

Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dung lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người.

Đóng góp bởi hoahongthuy

Trọng thầy mới được làm thầy.

Page 1 of 41234