Danh ngôn Gia đình

Theo bạn gia đình là gì? Hãy đọc danh ngôn gia đình để hiểu thêm về những người thân yêu trong gia đình của bạn nhé!

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.
Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Happiness in marriage is entirely a matter of chance.
Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Nếu chỉ loại hôn nhân vì tình yêu mới là đạo đức thì loại hôn nhân mà trong đó tình yêu tiếp tục tồn tại mới là đạo đức.

Đóng góp bởi candylove

America cannot continue to lead the family of nations around the world if we suffer the collapse of the family here at home.

Đóng góp bởi candylove

Also, my mom and family are very important to me and I know that this is not expected.

Đóng góp bởi candylove

All of us grow up in particular realities - a home, family, a clan, a small town, a neighborhood. Depending upon how we're brought up, we are either deeply aware of the particular reading of reality into which we are born, or we are peripherally aware of it.

Đóng góp bởi candylove

A woman should be home with the children, building that home and making sure there's a secure family atmosphere.

Đóng góp bởi candylove

A woman can take care of the family. It takes a man to provide structure, to provide stability.

Đóng góp bởi candylove

A woman can plan when to have her family and how to support a family.

Đóng góp bởi candylove

A man should never neglect his family for business.

Page 1 of 712345...Last »