Danh ngôn Cuộc sống

Có bao giờ bạn tự hỏi giá trị thực của cuộc sống không? Tại sao cả đời người, chúng ta cứ mê mải đi tìm, trăn trở suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị của nó?
Phải chăng …

Cuộc sống là một đường chạy marathon dài vô tận, nếu ta không cố gắng thì sẽ mãi bị bỏ lại ở phía sau và không bao giờ tới đích.
Cuộc sống là một đường chạy vượt rào, nếu ta không cố gắng ta sẽ không thể vượt qua bất kỳ rào cản nào.
Cuộc sống là một đường chạy nước rút, nếu ta không cố gắng ta chỉ là người chạy cuối cùng.
Cuộc sống là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ nhau chúng ta sẽ chiến thắng.

Vậy cuộc sống của bạn là đường chạy nào?… Hay là tất cả?…

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours.
Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.
Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.
Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

To have joy one must share it. Happiness was born a twin.
Để giữ được niềm vui bạn phải chia sẻ nó. Hạnh phúc chào đời đã là anh em sinh đôi.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

The greatest happiness of life it the conviction that we are loved - loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.
Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương - yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Trăm thứ hoa không bằng thứ hoa con gái.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Đàn ông yêu đàn bà không phải vì những gì họ nói mà vì những gì họ biết lắng nghe.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Happiness in marriage is entirely a matter of chance.
Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

One half of the world cannot understand the pleasures of the other.
Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.
Hạnh phúc là khi điều bạn nghĩ, điều bạn nói và điều bạn làm hài hòa với nhau.

Page 1 of 10412345...102030...Last »