Đánh giá

Nếu bạn muốn biết người khác đánh giá mình thế nào thì hãy xem bạn đánh giá người khác thế nào.

Xem Thêm Tác Giả Peter (Pháp)

  • generation of miracle

    Tôi cũng nhiều khi cảm thấy buồn chán nhưng không biết tại sao.