Danh dự như que diêm

Danh dự như que diêm, cháy một lần là hết.

Xem Thêm Tác Giả M.Pagnol