Danh dự giống như viên đá quý

Danh dự giống như viên đá quý

Danh dự giống như viên đá quý: chỉ một vết nhỏ cũng làm mờ ánh lấp lánh của nó và làm mất toàn bộ giá trị của nó.

Xem Thêm Tác Giả A.Bôsan