Đàn ông chết vì vợ đẹp

Con ruồi chết vì giọt mật. Đàn bà chết vì đàn ông nhiều lời. Đàn ông chết vì vợ đẹp. Cha mẹ thì chết vì con bất hiếu.

Xem Thêm Tác Giả Kant