Đàn ông

Đàn ông khinh nhau trong học vấn, phụ nữ ghét nhau về sắc đẹp.

Xem Thêm Tác Giả Difan (Pháp)