Đàn ông

Đàn ông muốn phụ nữ dâng hiến mọi thứ, nhưng khi cô ta dâng hiến mọi thứ và cả cuộc đời, đàn ông lại đau khổ vì không kham nổi gánh nặng.

Xem Thêm Tác Giả Bofua (Pháp)