Đàn bà

Đàn bà là sinh vật có mái tóc dài và tư tưởng ngắn.

Xem Thêm Tác Giả A.Schopenhauer