Đàn bà như cánh hoa tươi

Đàn bà như cánh hoa tươi.
Nở ra chỉ được một thời mà thôi.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Việt Nam