Đàn bà là một vũ trụ bé nhỏ

Đàn bà là một vũ trụ bé nhỏ. Vì thế, muốn điều khiển được họ, người đàn ông cần phải có một tài năng vĩ đại như để cai trị một quốc gia.

Xem Thêm Tác Giả Foote