Đàn bà giống như con mèo

Đàn bà giống như con mèo: từ trên cao rơi xuống bao giờ cũng đứng thẳng.

Xem Thêm Tác Giả Danh ngôn Ba Tư