Đàn bà duyên dáng

Đàn bà duyên dáng đạt được vinh hiển. Đàn ông nghị lực đoạt được giàu sang.

Xem Thêm Tác Giả Kinh thánh