Đàn bà đoán được tất cả

Đàn bà đoán được tất cả, nhưng khi suy luận, họ lại lầm lẫn.

Xem Thêm Tác Giả Alphonse Karr