Đàn bà

Một người đàn bà đẹp thích mắt, một người đàn bà có nết thì vui lòng. Một đằng là đồ trang sức, một đằng là kho của báu.

Xem Thêm Tác Giả Napoléon