Đại dương

Nơi nào có nước mà tôi có thể bị chết đuối đều là đại dương đối với tôi.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga