Đại dương

Nơi nào có nước mà tôi có thể bị chết đuối đều là đại dương đối với tôi.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga

  • lacmatniemtin

    cau danh ngon that la dung neu chung ta khong co 1 nguoi ban tot thi mai mai chung ta khong bao gio biet duoc ta co nhung sai lam gi