Đa nghi

Kẻ đa nghi mở đường cho sự phản bội.

Xem Thêm Tác Giả Voltaire