Cưới một người đàn bà….

Ðừng bao giờ cưới một người đàn bà khi họ không yêu mình dù là họ đem đến cho mình một kho vàng.

Xem Thêm Tác Giả Lope De Vegas