Cười là liều thuốc bổ

Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát, và là sự chấm dứt khổ đau.

Xem Thêm Tác Giả Ecclesiastes