Cuộc sống

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Cuộc sống như giấc ngủ, tình yêu như mộng, nếu bạn đã yêu, bạn đã sống.

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Tình yêu trên kho tàng danh ngôn