Cuộc sống

Cuộc sống như giấc ngủ, tình yêu như mộng, nếu bạn đã yêu, bạn đã sống.

Xem Thêm Tác Giả Musset (Pháp)