Cuộc sống xây dựng bằng cảm xúc

Cuộc sống không được xây dựng bằng những sự kiện mà bằng những khoảnh khắc đầy cảm xúc.

 

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh