Cuộc sống vì người khác

Chỉ có cuộc sống vì người khác mới có giá trị.

 

Xem Thêm Tác Giả A. Anh - xtanh