Cuộc sống trống rỗng

Cuộc sống càng trống rỗng thì càng nặng nề.

Xem Thêm Tác Giả A. An - lê