Cuộc sống tốt đẹp nhất

Cuộc sống tư tưởng chan hòa lợi ích xã hội và lấy đó là mục đích là cuộc sống tốt đẹp nhất, thú vị nhất trên đời.

 

Xem Thêm Tác Giả M. Ca - li - nin