Cuộc sống mất đi hi vọng

Cuộc sống mất đi hi vọng thì không còn là cuộc sống nữa, tên gọi thực sự của nó là thử thách.

Xem Thêm Tác Giả Amiel (Thụy Sĩ)