Cuộc sống luôn tạo ra những cơ hội

Cuộc sống luôn tạo ra những cơ hội để chứng minh chúng ta vẫn còn có ích.

 

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh