Cuộc sống luôn đặt ra những thách thức

Cuộc sống luôn đặt ra những thách thức, không phải để hạ gục ta, mà để ta tự tôi luyện mình.

 

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh