Cuộc sống là những gì đang xảy ra

Cuộc sống là những gì đang xảy ra trong khi bạn mải lo lập kế hoạch cho những chuyện khác.

Xem Thêm Tác Giả John Lennon