Cuộc sống là đấu tranh

Cuộc sống của chúng ta là đấu tranh.

 

Xem Thêm Tác Giả E. Ri - pit