Cuộc sống là cố gắng và lao động

Cuộc sống của chúng ta là cố gắng và lao động. Sự nghỉ ngơi hoàn toàn chỉ chờ chúng ta trong nấm mồ.

 

Xem Thêm Tác Giả F. Đê - xto - ép - xki