Cuộc sống hạnh phúc

Cái gọi là cuộc sống hạnh phúc, là dựa vào đạo đức mà sống.

Xem Thêm Tác Giả Aristotle (Hy Lạp)