Cuộc sống hạnh phúc

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Cái gọi là cuộc sống hạnh phúc, là dựa vào đạo đức mà sống.