Cuộc sống giống như mùi thơm của thức ăn

Cuộc sống giống như mùi thơm của thức ăn – bạn không biết được là lúc nào nó sẽ biến mất.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Madagascar