Cuộc sống dựa vào những câu hỏi

Cuộc sống không chỉ dựa vào những câu trả lời chúng ta nhận được mà còn từ những câu hỏi chúng ta đặt ra.

 

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh